06.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 14/SZ/RZ/2019 

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w linku poniżej:"

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1244714

 

 

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych  zamówienia wyłoniony został następujący Wykonawca:

  • HEALTHLAB Agnieszka Kaczmar, ul. Łańcucka 10, 37-200 Przeworsk

 


15.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 13A/SZ/RZ/2019 

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w linku poniżej:"

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238776

 

 


12.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/SZ/RZ/2019 - Anulowane

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w linku poniżej:"

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238486

 


27.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235755

 

 

 


17.11.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 11/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

 

Zapytanie ofertowe nr 11/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowegpo nr 11/SZ/RZ/2019

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wyłonieni zostali następujacy Wykonawcy: 
Części I wybrany został następujący Wykonawca: DM System Damian Mazur, ul. Wrzosowa 15, 35-604 Rzeszów; data wpływu 26.11.2019r. cena 2 000,00
Części II wybrany został następujący Wykonawca: Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a; data wpływu 26.11.2019r. cena 2 000,00
Części III wybrany został następujący Wykonawca: Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a data wpływu 26.11.2019r. cena 2 000,00


29.09.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 10/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 10/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego nr 10/SZ/RZ/2019

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wyłonieni zostali następujacy Wykonawcy: 

- Część I Biuro Rachunkowe PROFESJONALISTA Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data złożenia oferty: 07.10.2019r. godz. 12.15, oferta częściowa I i III część, cena oferty: 7 500,00 zł;
- Część II Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a;, data złożenia oferty: 07.10.2019r. godz. 14.25, oferta częściowa: część II, cena oferty: 6 000,00 zł;
- Część III Biuro Rachunkowe PROFESJONALISTA Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data złożenia oferty: 07.10.2019r. godz. 12.15, oferta częściowa I i III część, cena oferty: 5 000,00 zł;


11.09.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 9/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 9/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniony został następujący wykonawca:

 Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, Będziemyśl 175 a, 39-127 Będziemyśl, data wpływu oferty: 19.09.2019r. cena 16 700,00 zł


23.07.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 8/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 8/SZ/RZ/2019 - treść

Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wyłonieni zostali następujacy Wykonawcy: 

W części I wybrany został Wykonawca: DM System Damian Mazur, ul. Wrzosowa 15, 35-604 Rzeszów, data wpływu oferty: 31.07.2019r. , cena 2000,00 zł
W części II wybrany został Wykonawca: DM System Damian Mazur, ul. Wrzosowa 15, 35-604 Rzeszów, data wpływu oferty: 31.07.2019r. , cena 4000,00 zł
W części III wybrany został Wykonawca: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATOROW LESKO Jan Rębiasz, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, data wpływu: 31.07.2019r., cena: 1 800,00 zł


25.06.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 7/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 7/SZ/RZ/2019 - treść

Załączniki do zapytania ofertowego

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych części zamówienia wyłonieni zostali następujacy Wykonawcy: 
- w części I Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175A, Data wpływu oferty: 03.07.2019r., Cena oferty: 1 990,00 PLN/osoba
- w części II Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175A, Data wpływu oferty: 03.07.2019r., Cena oferty: 2 000,00 PLN/osoba
- w części III nie wpłynęła żadna oferta


16.06.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 6/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług pośrednictwa pracy dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 6/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego

 W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniony został następujący wykonawca:

Konsorcjum: Barbara Brelik, Grażyna Sondej, Agata Gadziała, Urszula Mita; 39-127 Będziemyśl 175A, Data wpływu oferty: 25.06.2019r.
Cena oferty: 50 400,00 PLN brutto (720 godz pośrednictwa)


05.06.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 5/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 5/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego nr 5/SZ/RZ/2019

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniony został następujący wykonawca:

DM System Damian Mazur, ul. Wrzosowa 15, 35-604 Rzeszów, Data wpływu oferty: 14.06.2019r. ,Cena oferty: 8 000,00 PLN brutto


14.05.2019r. 

Zapytanie ofertowe nr 4/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 4/SZ/RZ/2019 - treść

Załaczniki do zapytania ofertowego nr 4/SZ/RZ/2019

W związku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego do realizacji poszczególnych części zamowienia wyłonieni zostali następujacy Wykonawcy:

Część I:
OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość, Data wpływu: 21.05.2019r., Cena: 20 220,00 zł brutto
Część II:
Na niniejszą część postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone
Część III:
Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A.,Data wpływu: 23.05.2019r., Cena: 4 200,00 zł brutto
Część IV
Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A., Data wpływu: 23.05.2019r., Cena: 2 000,00 zł brutto
Część V
Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A., Data wpływu: 23.05.2019r., Cena: 3 800,00 zł brutto
Część VI:
Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 A., Data wpływu: 23.05.2019r., Cena: 16 800,00 zł brutto


 12.05.2019r.

ROZEZNANIE RYNKU  NR 1R/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringu. Szczegóły w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku NR 1R/SZ/RZ/2019

 


01.04.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla Uczestników/Uczestniczek. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 3/SZ/RZ/2019

Zalączniki do zapytania ofertowego nr 3/SZ/RZ/2019

W wyniku zakończenia procedury wybrany został Wykonawca, który w wyniku oceny w każdej z części uzyskał 100 punktów. Do realizacji wszystkich części przedmiotu zamówienia tj. I, II, III wybrany został następujący Wykonawca:
UniPromotion Magdalena Kosobucka, ul. Słoneczna 3, 72-344 Śliwin, Data wpłynięcia oferty: 09.04.2019r., Cena oferty: 68 040,00 PLN brutto

 


06.03.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 2A/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 2A/SZ/RZ/219

Załaczniki do zapytania ofertowego

W zwiazku z zakończeniem procedury zapytania ofertowego wyłoniony został nastepujący Wykonawca:
Konsorcjum:
USŁUGI SZKOLENIOWE DORADO URSZULA MITA; Będziemyśl 175a,39-127 Będziemyśl
Twoja Ścieżka Kariery Sabina Rzepka; ul. Architektów 13/7,35-082 Rzeszów
VERBENE SZKOLENIA Barbara Brelik; ul. Dukielska 13/23, 35,082 Rzeszów
Oferta wpłynęła w dniu 12.03.2019r o godz. 15.30
Cena:
- w części I: 18 900,00 PLN
- w części II: 4 860,00 PLN
- w części III: 4 860,00 PLN
- w części IV: 25 200,00 PLN
Łączna cena oferty: 53 820,00 PLN


01.04.2019r.

W związku z wykrytym błędem w procedurze Zapytana ofertowego nr 2A/SZ/RZ/2019 z dnia 06.03.2019r. przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności po konsultacji prawnej zdecydowano o anulowaniu niniejszego postępowania i w konsekwencji niepodpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia z Wybranym Wykonawcą. W celu zapewnienia przejrzystości postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym równego traktowania i niedyskryminacji zdecydowano o ponownym przeprowadzeniu postępowania zgodnie
z zasadą konkurencyjności.

Niniejsza informacja podana została do publicznej wiadomości i umieszczona na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.


06.03.2019r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1A/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1A/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego


 

05.03.2019r. 

OGŁOSZENIE

W wyniku zamieszczenia oświadczenia o braku powiązań niezgodnego z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zdecydowano o unieważnieniu zapytań ofertowych nr 1/SZ/RZ/2019 oraz 2/SZ/RZ/2019.


26.02.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 1/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług doradztwa zawodowego. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/SZ/RZ/2019

Załączniki do zapytania ofertowego

 


26.02.2019r.

Zapytanie ofertowe nr 2/SZ/RZ/2019

W związku z realizacją projektu  „Start zawodowy.”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0023/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych  na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 2/SZ/RZ/219

Załaczniki do zapytania ofertowego